سامانه مدیریت فعالیت ها و پرداخت های دانش آموزان مدارس

چاپ

این سامانه با هدف بهبود وضعیت انظباطی مدارس و اطلاع والدین از فعالیت های فرزندان طراحی و اجرا شده است؛ به صورتی که تمامی فعالیت های دانش آموز به صورت پیامک به اطلاع خانواده خواهش رسید. علاوه بر این کلیه پرداخت های دانش آموزان و سررسید چک ها و ... را مدیریت می تواند به صورت یک گزارش واحد یا جزئی مشاهده کند