بارکد و بارکدخوان در نرم افزار هلو

چاپ

بارکدخوان و چاپ بارکد در نرم افزار هلو:

امکان استفاده از بارکدخوان و چاپ بارکد در نرم افزار هلو دو امکان متفاوت از امکانات موجود در نرم افزار هلو است که در حال حاضر به مشتریان ارائه میشود.
مشترياني كه تمايل دارند از باركدهاي چاپ شده بر روي كالاهاي خود استفاده نمايند مي توانند از امكان استفاده از باركدخوان به تنهايي استفاده كنند، درغير اينصورت اگر كالاهاي ايشان فاقد باركد باشد ميتوانند امكان چاپ باركد را به نرم افزار خود اضافه نموده تا پس از تعريف كد كالاهاي خود اقدام به چاپ باركد توسط نرم افزار نمايند.

 

 

وارد نمودن كد كالا:

به دو صورت ميتوانيد كد كالا را در نرم افزار هلو وارد نماييد:
روش اول:

در صورتي كه آن كالا هنوز باركد نداشته باشد، از طريق معرفي كالا به هر كالا يك كد به صورت دستي داده ميشود.

روش دوم:

بعد از آنكه كالايي تعريف شد وكالا داراي باركد بود ، در معرفي كالا درقسمت كدكالا كليك كرده به طوري كه اشاره گر موس بر روي آن قرارگيرد، سپس باركدخوان را بر روي باركد كالاي مورد نظر گرفته تا كد مندرج بر روي باركد در محل مورد نظر ثبت گردد.
پس از آن با هر بار جستجوي كالا يا خريد و فروش آن در فاكتور ، كافيست باركدخوان را بر روي باركد كالاي مورد نظر گرفته تا آن كالا آورده شود.

تعريف كلي در مورد كيت استفاده از باركد خوان :

در هنگام استفاده از بارکدخوان و چاپ بارکد در نرم افزار هلو فرض بر اين است كه كالاهاي كاربر داراي باركد ميباشد.كاربر در صورت استفاده از اين امكان مي تواند كالاي خود را توسط دستگاه باركدخوان در فاكتور جستجو كرده وكالاي مورد نظر را درليست كالاهاي فاكتور در حال صدور و يا اصلاح اضافه نمايد. پس در واقع دستگاه باركدخوان جهت كنترل دقيق ورود و خروج انبار ، سرعت بخشيدن به كار ، بالا بردن حداكثر دقت و حداقل خطا در هنگام كنترل موجودي كالا و … كاربرد دارد.

تنظيمات براي استفاده از باركدخوان:

براي استفاده از اين امكان ميبايست حتما تيك مربوط به گزينه :(( امكانات جهت استفاده از باركدخوان)) از مسير زير در تنظيمات نرم افزار گذاشته شود:
تنظيمات مديريتي / تنظيمات نرم افزار / فاكتور / گزينه هاي كلي

در صورت عدم استفاده از اين تيك به دليل نداشتن كيت باركدخوان و يا عدم آشنايي كاربر با تنظيمات نرم افزار عمل جستجوي كالا در فاكتور به درستي انجام نميشود.
اين به اين معني است كه ممكن است بدون استفاده از اين امكان كد كالا توسط باركدخوان خوانده مي شود ولي در صورت وجود كد مشابه كالاي مورد نظر ما در فاكتور درج نشود و كالاي مشابه با كد مشابه در فاكتور وارد شود.
حال برداشت ما از اين عمل عدم صحت كاركرد باركدخوان و يا نرم افزار است.

 

تنظیمات بارکد

 

انتخاب باركدخوان :

با توجه به استاندارد ، شغل ، سايز كاغذ وكالا ميبايست انتخاب شود. باركدخوان هايي با قابليت خواندن اطلاعات از باركدخوان هاي مخدوش ، زير سلفون و يا كالاهاي داراي خميدگي مانند بطري انتخاب مناسبي براي يك سوپرماركت و يا فروشگاه پوشاك هستند.

تعريف كلي در مورد كيت چاپ باركد:

در صورتي كه كالاهاي كاربر فاقد باركد بوده و نياز به استفاده از باركدخوان توسط استفاده كننده از نرم افزار وجود داشته باشد اين امكانی به نام بارکدخوان و چاپ بارکد در نرم افزار هلو وجوددارد كه طراحي و پرينت باركد براساس طرح و استاندارد دلخواه و با اطلاعات وارد شده در نرم افزار صورت گيرد.

روش استفاده از كيت چاپ باركد:

در نرم افزار هلو بر اساس كدكالاها چاپ مي شود. پس در واقع اين كد كالاهاي ما است كه تبديل به ميله هاي قابل خواندن توسط باركدخوان شده و پس از چاپ بر روي كاغذهاي چسب دار چسبانده ميشود.

پيش نيازهاي چاپ باركد :

1- انتخاب کاغذ:

كاغذهايي كه معمولا جهت چاپ باركد استفاده ميشوند به اين شرح مي باشند:

2- انتخاب پرينتر مناسب
3- باتوجه به نوع كاغذ و تعداد چاپ روزانه ميباست انتخاب شود.
4- طراحي و چاپ باركد

طراحي پرينت باركدخوان (Fast Report)

از مسير زير وارد قسمت تنظيمات باركدشده و ميتوانيد باركد را طراحي نموده و يا تغييرات مورد نظر را انجام دهيد.
تنظيمات مديريتي- طراحي پرينت توسط كاربر – گزينه باركد را انتخاب نموده و بر روي دكمه طراحي فرم كليك نماييد.

 

تنظیمات بارکدخوان2

 

توجه: بعد از باز نمودن صفحه مربوط به طراحي باركد، بر روي عكس باركد 2 بار كليك نموده تا صفحه زير ظاهر شود. بعد از باز شدن پنجره زير تنظيمات مربوط به باركد از طريق اين فرم قابل انجام است.

تنظیمات بارکدخوان3

 

تنظيمات بارکدخوان و چاپ بارکد در نرم افزار هلو :

1- Code: فيلد اطلاعاتي مربوط به كد كالا از طريق code به باركد اختصاص پيدا ميكند. در صورت خالي بودن اين فيلد با كليك بر روي كليد fx از ليست فيلدهاي نرم افزار كد كالا ميبايست انتخاب شود.
2- Type Of Bar : در اين قسمت استاندارد مورد نظر با توجه به كدكالا و سايز كاغذ ميبايست انتخاب شود( در مورد استانداردهاي مورد استفاده توضيح كامل ارائه خواهد شد.)
3- Calc ChekSum: محاسبه رقم كنترل صحت
4- Text: نمايش عبارت تبديل شده به ميله هاي باركد(كدكالا)
5- Zoom: بزرگنمايي باركد چاپي دراين قسمت قابل تنظيم است.
6- Rotation: با انتخاب هر يك از چهار گزينه مربوطه باركد به همان مقدار به حول مركز خود گردش خواهد كرد.( گردش از 0 به 270 خلاف گردش عقربه هاي ساعت است.)

معرفي استانداردهاي مورد استفاده در طراحي:

بطور معمول در طراحي باركد توسط نرم افزار هلو (fast report) از استانداردهاي زير استفاده ميشود:

استاندارد بارکد

استانداردهای بارکد

استاندارد بارکداستانداردهای بارکد

استاندارد بارکد2

استانداردهای بارکد

استاندارد بارکد3

عملكرد هر يك از استانداردهاي فوق:
1-EAN13:

در صورت استفاده از اين استاندارد ميدبايست كد كالاها 12 رقمي تعريف شود.در صورتي كه كد مورد نظر ما كمتر از 12 رقم باشد اختلاف بين تعداد كاراكترهاي كد كالا تا 12 رقم با عدد صفر به صورت اتوماتيك توسط نرم افزار پر ميشود.( صفرها قبل از عدد كدكالا قرار خواهد گرفت)
به همين دليل در هنگام استفاده از اين استاندارد ميبايست كد كالاها به شكل زبر تعريف شوند:
كدكالا+ تعداد صفرهاي جايگزين شونده
مثال: 1234+00000000=كدكالا: 000000001234

‏2- EAN8:

در صورت استفاده از اين استاندارد ميبايست كد كالاها 7 رقمي تعريف شود. در صورتي كه كد مورد نظر ما كمتر از 7 رقم باشد اختلاف بين تعداد كاراكترهاي كدكالا تا 7 رقم بارعدد صفر به صورت اتوماتيك توسط نرم افزار پر ميشود. ( صفرها قبل از عدد كد كالا قرار خواهدگرفت) به همين دليل در هنگام استفاده از اين استاندارد مي بايست كد كالاها به شمل زير تعريف شوند:
كد كالا+ تعداد صفرهاي جايگزين شونده
مثال: 1234+000كد كالا: 0001234
تفاوت بين دو عدد كد بالا عدم چاپ شدن صفرهاي پركننده در EAN8 ميباشد.

3- Code 128c:

اين استاندارد به ما اجازه ميدهد تا كد كالاي خود را به صورت 18 رقمي تعريف نماييم. در صورتي كه كد تعريف شده از نظر تعداد كاراكتر، اعداد فرد كمتر از 18 باشد اعداد صفر پركننده در باركد چاپ شده اضافه ميدشوند و به همين دليل ميبايست صفرها در كد كالا نيز اعمال شوند.
مثال:
1234567889> كد كالا در پرينت به اين شكل تبديل ميشود: 0123456789

استاندارد بارکد 4